Glow in the Dark Stickers .nl

U hebt niets in uw winkelwagen.

Subtotaal: € 0,00

Lage Verzendkosten

Veilig Betalen

Kwaliteit Producten

Snelle Levering

Algemene Voorwaarden

Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden

Aflevering    

De goederen worden geleverd af magazijn. De producten worden in een ongeschonden verpakking ter verzending aangeleverd. De standaart verzending vindt plaats via PostNL brievenbuspost. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor gebreken of vermissingen die op het traject naar de geadresseerde op kunnen treden, ten zij door de klant vooraf aangegeven dat de verzending plaats moet vinden met een verzekerde verzending. Wij treden dan ook niet op als tussenpersoon bij een eventuele vermissing. Indien een klant nadrukkelijk aangeeft de producten te willen verzekeren dan worden de producten verzekerd verstuurd tegen een meerprijs die wordt doorberekend aan de klant.

Indien een pakket bij ontvangst beschadigd geaccepteerd wordt kunt u nimmer meer de schade verhalen op glowinthedarkstickers.nl. In geval van schade dient u het pakket te weigeren om voor schadevergoeding in aanmerking te komen. Geef de koerier bij weigering ook direct de rede aan van weigering en informeer ons schriftelijk / per email.
 

Oplevering

De door ons vermelde levertijd geldt steeds “bij benadering”. Wij verplichten ons zoveel mogelijk aan de levertijd te houden, maar wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de levertijd. Bij overschrijding van de levertijd met een periode korter dan een maand  zijn wij niet tot enige vergoeding verplicht noch heeft de afnemer het recht de overeenkomst te annuleren. Indien de levertijd met een periode van een maand of langer wordt overschreden is de afnemer gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden. Een levertijd gaat niet in, tenzij alle voor de oplevering of uitvoering noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van ons. De levertijd gaat in op het moment dat de betaling ontvangen is.

 

Betaling

Koop en verkoop. Elke koopovereenkomst geschiedt tegen vooruitbetaling op rekening. Bij het permanent niet aannemen / weigeren van een verzending, te lezen een annulering, worden naast administratiekosten ook nogmaals verzendkosten berekend. Wanneer, nadat de betaling is voldaan, een bestelling nog kan worden geannuleerd wordt er 15% van het totaalbedrag in rekening gebracht, met een minimum van 7,50 euro administratiekosten. Crediteringen worden verzameld, en normaliter binnen 30 dagen overgeboekt, om zo onze kosten en prijzen zo laag mogelijk te houden.


 

Betreffende producten die op de site aangeboden geldt het volgende:

Stickers

Het valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker om voor het gebruik te contoleren of het product geschikt is voor het doel waarvoor het gebruikt wordt.

Stickers mogen mag niet aangebracht  worden als hierin voor het aanbrengen een fout in geconstateerd had kunnen worden. De gebruiksaanwijzing dient ten alle tijden gevolgd te worden.

De ondergrond waarop een sticker aangebracht wordt dient glad, vetvrij en niet poreus te zijn. Muren die met muurverf behandeld zijn dienen minmaal 2 weken doorgedroogd te zijn (bij circa 18 graden). Muren behandeld met een slechte kwaliteit muurverf of kalk kunnen onthechting veroorzaken van de sticker.

Kleurafwijkingen, enerzijds tussen de verschillende productiepartijen en anderzijds tussen de fabricage en de voorbeelden op de site of kunnen geen aanleiding geven tot klachten of weigering van de goederen.

Aan berekeningen die door ons uitgevoerd worden kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Eigendomsvoorbehoud

1.   Zolang de afnemer geen volledige betaling terzake van de overeenkomst aan glowinthedarkstickers.nl heeft verricht, blijven de goederen en/ of materialen eigendom van glowinthedarkstickers.nl. De afnemer is niet gerechtigd de geleverde goederen of materialen zoals bedoeld in de vorige zin aan derden af te staan of in onderpand te geven, te belenen of uit de ruimten waar zij geleverd zijn te (doen) verwijderen, totdat de gehele koopsom en eventueel daarbij komende kosten volledig zijn betaald. Ingeval de afnemer enige verplichting uit de overeenkomst niet nakomt zijn wij na aanmaning gerechtigd bovenbedoelde goederen terug te nemen, in welke geval de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst ontbonden is, onverminderd het recht van ons op vergoeding van kosten, schaden en interessen.

2.  Afbeelding die wij (hebben) ontvangen (middels email, upload, post, en/of op elke andere manier) zijn automatisch eigendom van glowinthedarkstickers.nl tenzij er vooraf of tijdens het versturen schriftelijk bezwaar wordt gemaakt.


Annulering/Retournering

Termijnen

U heeft heeft na de dag van ontvangst van het product 14 dagen bedenktijd. Vanaf het moment dat u de annulering of retournering van het product bij ons gemeld heeft moet u de aankoop binnen 14 dagen terugsturen.

Uitgesloten Retourneringen

Maatwerk producten/op kleur gemaakte producten en producten speciaal voor u besteld zijn niet retourneerbaar. Dit staat bij het product vermeld of is in overleg met u afgesproken. Deze zijn speciaal voor u tot stand gebracht overeenkomstig uw specificaties en kunnen wij niet retour nemen.

Gebruikte en aangebroken artikelen/geopende/beschadigde verpakkingen kunnen niet geretourneerd worden.

Retour melden

U kunt uw retour op twee manieren bij ons melden.

1. Per mail: Geef hierbij aan wat uw ordernummer, besteldatum en ontvangstdatum is en welke producten u wilt retourneren. U dient uw retour aan te melden binnen 14 dagen na de dag van ontvangst.

2. Modelformulier Herroepingrecht (deze mag u mailen of per post toezenden):

U kunt door op deze link te klikken (klik hier) het modelformulier herroepingrecht downloaden. Vul deze in en stuur deze per mail of post naar ons toe. U dient uw retour aan te melden binnen 14 dagen na de dag van ontvangst.

Terugbetaling

Indien u de volledige bestelling retourneert storten wij het volledige aankoopbedrag inclusief verzendkosten terug. Zendt u enkele producten terug van uw bestelling, dan ontvangt u hiervan alleen het aankoopbedrag terug. 

Wij storten binnen 14 dagen na het bericht van de annulering het bedrag terug op uw rekening, mits wij het geretourneerde product binnen 14 dagen na de retourmelding ontvangen hebben. 

De kosten van het terugsturen van het product zijn voor uw eigen rekening.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Stap voor Stap werkwijze retourneren:

1. Meld de retour bij ons aan (per mail of schriftelijk) binnen 14 dagen na de dag van ontvangst. Let op, Maatwerk producten/op kleur gemaakte producten en producten speciaal voor u besteld zijn niet retourneerbaar. Dit staat bij het product vermeld. Deze zijn speciaal voor u tot stand gebracht overeenkomstig uw specificaties en kunnen wij niet retour nemen.

2. U krijgt informatie over het terugsturen van het product.

3. Pak het pakket deugdelijk in, in ieder geval in een degelijke omdoos (niet bijvoorbeeld de doos van het product zelf gebruiken!)

4. Verstuur het product met POSTNL (verzenkosten zijn voor uw rekening)

5. U krijgt van ons het geld teruggestort op uw rekening tenzij anders overeengekomen

6. Of U besteld een alternatief product

U kunt alleen producten retourneren welke in een staat verkeren waarin u ze zelf ook zou willen ontvangen. Dit houdt in:

• Natuurlijk moet het product, maar ook de verpakking in nieuwstaat zijn.

• Aangebroken of gebruikte artikelen kunnen niet geretourneerd worden, zoals open gemaakte verpakkingen enzovoorts.

• Schrijf eventuele berichten of vermeldingen op een los etiket.

• Zorg ervoor dat het geheel tijdens transport niet kan beschadigen.

• Indien u het pakket terug stuurt zijn de verzendkosten hiervan voor uw eigen rekening.

• Maatwerk producten/op kleur gemaakte producten en producten speciaal voor u besteld zijn niet retourneerbaar. Dit staat bij het product vermeld. Deze zijn speciaal voor u tot stand gebracht overeenkomstig uw specificaties en kunnen wij niet retour nemen.

 

 

U kunt alleen producten retourneren welke in een staat verkeren waarin u ze zelf ook zou willen ontvangen. Dit houdt in:

• Natuurlijk moet het product, maar ook de verpakking in nieuwstaat zijn.

• Gebruik nooit tape met kleur, maar alleen transparante tape.

• Schrijf eventuele berichten of vermeldingen op een los etiket.

• Zorg ervoor dat het geheel tijdens transport niet kan beschadigen.

• Indien u het pakket terug stuurt zijn de verzendkosten hiervan voor uw eigen rekening.

• De goederen die besteld worden, worden speciaal per klant besteld en in de gewenste afmeting / hoeveelheid geleverd en kunnen derhalve niet geretourneerd worden.


Aansprakelijkheid

1.     Wij zijn bij de uitvoering van de overeenkomst nimmer tot enige schadevergoeding jegens de afnemer gehouden anders dan in deze voorwaarden uitdrukkelijk neergelegd.

2.     Wij zijn nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade als bijvoorbeeld persoonlijke ongevallen en/of beschadiging van voorwerpen, machines, installaties en gebouwen, bedrijfsstillegging- vertraging en/of stoornis, vertraging bij bouwstroom, schade aan het milieu of enige andere (bedrijf )schade uit welke hoofde of welke aard ook, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de bestuurders of leidinggevend personeel van glowinthedarksticker.nl.

           *Met ons/wij wordt bedoeld de directie van glowinthedarkstickers.nl.
 

 

Wij maken gebruik van Cookies. Door gebruik te maken van deze website accepteert u het gebruik van Cookies. Klik hier voor meer informatie.